Trwa DODATKOWA Rekrutacja na Studia  i Praktykę w ramach Programu ERASMUS+ 2020/21

Trwa DODATKOWA Rekrutacja na Studia i Praktykę w ramach Programu ERASMUS+ 2020/21

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZASADY APLIKOWANIA W ZAKŁADCE ERASMUS + STUDENCI JAK APLIKOWAĆ? ⇒ https://international.tu.kielce.pl/main/dzial-wspolpracy-z-zagranica/erasmus-pl/studenci/

 

!!!Nabór zgłoszeń do 31.10.2020r.!!!

Jeżeli nie posiadasz braków w zaliczeniach, jesteś studentem co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia, posiadasz średnią ocen co najmniej 3,5:


I ETAP ZŁOŻENIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO NA WYJAZD:

  • do 30.10.2020 wypełnij formularz online: ⇒kwestionariusz aplikacyjny on-line (STUDIA)
  • złóż wypełniony i podpisany kwestionariusz ⇒  kwestionariusz uczelniany (.DOC)  W DRKNiWM (bud. C 4.09, 4.20)
  • jeżeli masz prawo do pobierania stypendium socjalnego dostarcz również kopię decyzji o przyznaniu prawa do stypendium socjalnego na okres semestru letniego roku akademickiego 2019/20
  • wybierz uczelnię, w której chcesz realizować semestr studiów (lista dostępna tutaj) ⇒ Uczelnie partnerskie
  • zajrzyj na stronę uczelni, znajdź oferowany katalog przedmiotów, sprawdź terminy nominacji i aplikacji przeanalizuj i ustal program studiów realizowanych zagranicą

Wszelkie pytania kieruj na erasmus@tu.kielce.pl

II ETAP PO OTRZYMANIU INFORMACJI O ZAKWALIFKOWANIU DO PROGRAMU:

  • po wstępnej kwalifikacji przygotuj ⇒Kartę zaliczeń i Learning Agreement z komentarzem do learning agreement  w konsultacji z  koordynatorem wydziałowym⇒ Koordynatorzy  
  • Ważne: karta zaliczeń i Learning Agreement opracowywane w uzgodnieniu z koordynatorem po otrzymaniu informacji o kwalifikacji; oba dokumenty muszą być zaakceptowane przed rozpoczęciem mobilności.
  • przygotuj i złóż w DRKNiWM (4.09,4.20 C)⇒ wniosek wyjazdowy  na ok. 6 tyg. przed planowanym terminem wyjazdu, na tym etapie konieczne będzie dostarczenia numeru konta walutowego (nie dotyczy studentów posiadających prawo do stypendium socjalnego)
  • Wniosek w sprawie wyjazdu za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych .pdf, .doc z komentarzem składany na 6 tyg. przed planowanym wyjazdem. UWAGA: wniosek należy drukować dwustronnie.

PO REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW NA UCZELNI PARTNERSKIEJ: