Solidarni z Białorusią” – stypendia NAWA dla studentów

Solidarni z Białorusią” – stypendia NAWA dla studentów

Trwa nabór wniosków stypendialnych w ramach inicjatywy „Solidarni z Białorusią”.
Warunki otrzymania wsparcia:
– posiadanie obywatelstwa białoruskiego i legalnego pobytu na terytorium RP
– złożenie wniosku do Rektora o przyznanie stypendium wraz z deklaracją realizacji studiów w PŚk
– przyjęcie na studia w roku akademickim 2020/21

Zasady stypendium w ramach „Solidarni z Białorusią”:
– stypendium przyznane maksymalnie na okres 10 miesięcy w roku akademickim 2020/21
– zwolnienie z opłat za kształcenie w roku akademickim 2020/21
– miesięczna wysokość stypendium: na I stopniu 1250 zł, na II stopniu studiów 1500 zł.