Wydziałowi Koordynatorzy (studia/pracownicy)

Biuro Erasmus+

dr inż.
Adam
Kłak

Wydział Budownictwa
i Architektury

bud. pok. 2.01
tel. 41 34 24 697

dr hab. inż.
Krzysztof Stępień, prof. PŚk

Wydział Mechatroniki
i Budowy Maszyn

bud. pok. 2.19
tel. 41 34 24 283

dr
Joanna Radowicz

Wydział Zarządzania
i Modelowania Komputerowego

bud. ico_bud_c_30px pok. 2.29
tel. 41 34 24 309

dr inż.
Dorota Wiraszka

Wydział Elektrotechniki,
Automatyki i Informatyki

bud. pok. 4.26
tel. 41 34 24 141

dr inż.
Agata
Ludynia

Wydział Inżynierii Środowiska,
Geomatyki i Energetyki

bud. pok. 4.17
tel. 41 34 24 562

mgr
Anna Kasztelewicz

Uczelniany Koordynator
Erasmus+

bud. ico_bud_c_30px pok. 4.20
tel. 41 34 24 773

Wydziałowi Koordynatorzy (praktyka)

dr inż.
Jakub
Heciak

Wydział Budownictwa
i Architektury

bud. pok. 3.28
tel. 41 34 24 565

dr hab. inż.
Krzysztof Stępień, prof. PŚk

Wydział Mechatroniki
i Budowy Maszyn

bud. pok. 2.19
tel. 41 34 24  283

dr hab. inż.
Marek Pawełczyk, prof. PŚk

Wydział Zarządzania
i Modelowania Komputerowego

bud. ico_bud_c_30px pok. 4.27
tel. 41 34 24 696

dr hab inż.
Krzysztof
Ludwinek

Wydział Elektrotechniki,
Automatyki i Informatyki

bud. pok. 2.08
tel. 41 34 24 683

dr inż.
Agnieszka
Cienciała

Wydział Inżynierii Środowiska,
Geomatyki i Energetyki

bud. pok. 5.01
tel. 41 34 24 668

mgr
Michalina
Mikołajczyk

obsługa administracyjna
mobilności Erasmus+
(obecnie na urlopie macierzyńskim)

bud. ico_bud_c_30px pok. 4.09
tel. 41 34 24 135