Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju/New national safety rules PL/ENG

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju/New national safety rules PL/ENG

UWAGA! Od 19 października wszystkie zajęcia na Politechnice Świętokrzyskiej przez najbliższe dwa tygodnie będą przeprowadzane w formie zdalnej,  z wykorzystaniem metod i technik na odległość!

 

Attention Please! Starting from 19th October 2020 from upcoming Monday, all classes at the Kielce University of Technology will be held remotely (distance education, online learning) over the next two weeks!

 

 

Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych – one zaczną obowiązywać od 19 października.

Strefa żółta (cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej):

 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00  wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • od 19.10 – ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej;
 • w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2;
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Strefa czerwona:

 • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na 1 kasę;
 • od 19.10 – zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
 • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:

 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00  wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Przypominamy!!!! Województwo świętokrzyskie: powiat buski, jędrzejowski, kielecki, pińczowski, skarżyski, włoszczowski oraz Kielce – w strefie czerwonej!

From Saturday, 17 October, new safety rules will apply throughout the country. The exceptions are restrictions on weddings and other family celebrations, which will take effect from 19 October.

The yellow zone (the whole country, except for counties in the red zone):

 • Catering facilities may be open between 6:00 and 21:00. Every second table may be occupied. After 9 p.m., only take-away meals can be ordered;
 • Restriction on the number of people on public transport – 50% of seats or 30% of all seats may be occupied;
 • From 19.10 – limited number of people at weddings and other celebrations – max. 20 people, without the possibility of dancing;
 • In religious ceremonies. 1 person per 4m2;
 • Public gatherings may be attended by max. 25 people
 • In universities and secondary schools, hybrid teaching is obligatory;
 • Sports events without public participation;
 • Cultural events max. 25% of seats occupied by the audience;
 • Suspended activity of swimming pools, aquaparks and gyms.

Red zone:

 • Restriction of the number of people in commercial outlets to 5 people per 1 ticket office;
 • From 19.10 – ban on organising special events (weddings and others);
 • During religious ceremonies no more than 1 person per 7m2,
 • The maximum number of participants in public gatherings shall be limited to 10 people;
 • Remote teaching (excluding practical classes) is obligatory in universities and secondary schools.

In addition, the same safety rules apply in the red zone as in the yellow zone:

 • The catering facilities may be open between 6:00 and 21:00. Every second table may be occupied. After 9 p.m., only take-away meals can be ordered;
 • Restriction on the number of people on public transport: 50% of seats or 30% of all seats may be occupied;
 • Sports events without public attendance;
 • In cultural events max. 25 % of seats occupied by the public;
 • Suspended activity of swimming pools, aquaparks and gyms.

Reminder!!!! Świętokrzyskie Voivodeship: the counties of Busko, Jędrzejowski, Kielce, Pińczów, Skarżysko, Włoszczowa and Kielce – in the red zone!

 

Źródło/Source: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow