Uczelnia prowadzi współpracę z ośrodkami naukowymi i akademickimi w Austrii, Białorusi, Belgii, Bułgarii, Chinach, Chorwacji, Czechach, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowenii, Wielkiej Brytanii, USA, Włoszech, a także na Łotwie, Słowacji, Ukrainie i Węgrzech. W wielu z tych uczelni pracownicy Politechniki mogą uzyskiwać stopnie naukowe, a studenci mają szanse odbywania części studiów inżynierskich, magisterskich i doktoranckich. Oprócz realizacji umów bilateralnych uczelnia uczestniczy w projektach i dydaktycznych programach międzynarodowych, m.in. ERASMUS+ oraz CEEPUS.


Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej
Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS („Central European Exchange Program for University Studies”) jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.

Program CEEPUS oferuje:
⦁ stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
⦁ stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;
⦁ stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą:
⦁ studenci,
⦁ studenci doktoranci,
⦁ pracownicy naukowi.

Kraje, które biorą udział w programie to:
Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Kosowo, Macedonia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry.

Politechnika Świętokrzyska w roku akademickim 2017/2018 realizuje współpracę międzynarodową w ramach następujących sieci:

 • Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
  ⦁ CIII-BG-0722-06-1718 Computer Aided Design of automated systems for assembling
  ⦁ CIII-CZ-0201-10-1718 Knowledge Bridge for Students and Teachers in Manufacturing Technologies
  ⦁ CIII-CZ-0404-08-1718 Cybernetics and Modern Methods of Control
 • Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
  ⦁ CIII-PL-0007-13-1718 Contemporary manufacturing and measuring technologies in quality management systems
  ⦁ CIII-HR-0108-11-1718 Concurrent Product and Technology Development – Teaching, Research and Implementation of Joint Programs Oriented in Production and Industrial Engineering
  ⦁ CIII-CZ-0201-10-1718 Knowledge Bridge for Students and Teachers in Manufacturing Technologies
 • Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki I Energetyki
  ⦁ CIII-SK-0405-09-1718 Renewable energy sources

Osoba zakwalifikowana do programu otrzymuje stypendium fundowane przez stronę przyjmującą. W każdym kraju są inne stawki przyznawanego dofinansowania, w zależności od kosztów utrzymania w tym kraju. Stypendium jest wypłacane po przyjeździe do kraju goszczącego.

Więcej na https://nawa.gov.pl/instytucje/ceepus oraz http://www.ceepus.info/


Dokumenty

Umowy bilateralne

Politechnika Świętokrzyska na podstawie umów bilateralnych współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Europie i na świecie. Realizacja działań określonych umowami obejmuje m. in. prowadzenie wspólnych projektów badawczych i wspólne publikacje wyników badań naukowych; wymianę studentów, w tym studentów studiów doktoranckich oraz naukowców i nauczycieli akademickich; współpracę naukową w zakresie kształcenia kadry naukowej i dydaktycznej, ukierunkowaną na uzyskiwanie stopni naukowych; współpracę na polu integracji z nauką europejską, organizowanie konferencji i sympozjów naukowych.


Przydatne linki