Trwa rekrutacja na studia

i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ 2020/21

studia (SMS)

praktyka (SMP)

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ (akcja 1 – mobilność edukacyjna z krajami programu) w roku akademickim 2020/21

Nabór zgłoszeń do 17.04.2020r.


Zasady rekrutacji studentów na wyjazd na studia (SMP) w ramach programu Erasmus+ (akcja 1 – mobilność edukacyjna z krajami programu) w roku akademickim 2020/21

Nabór na praktykę ciągły lub do wykorzystania miejsc.


Wysokość stypendium (SMS)

Grupa krajów docelowych Wysokość miesięcznego stypendium
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 520 EUR
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy 500 EUR
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 450 EUR

Wysokość stypendium (SMS) dla studentów z prawem do dodatku socjalnego PO WER

Grupa krajów docelowych Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta z prawem do „dodatku socjalnego” wyjeżdżającego na studia
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 3069 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy 2984 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 2771 PLN

Wysokość stypendium (SMP)

Grupa krajów docelowych Wysokość miesięcznego stypendium
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 620 EUR
Grupa 2: -Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 600 EUR
Grupa 3: – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 550 EUR

Wysokość stypendium (SMP) dla studentów z prawem do dodatku socjalnego PO WER

Grupa krajów docelowych Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta z prawem do „dodatku socjalnego” wyjeżdżającego na praktykę
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 3069 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy 2984 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 2771 PLN