Trwa DODATKOWA Rekrutacja na Studia

i Praktykę w ramach Programu ERASMUS+ 2020/21

studia (SMS)

praktyka (SMP)

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ (akcja 1 – mobilność edukacyjna z krajami programu) w roku akademickim 2020/21

!!!Nabór zgłoszeń do 31.10.2020r.!!!

Jeżeli nie posiadasz braków w zaliczeniach, jesteś studentem co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia, posiadasz średnią ocen co najmniej 3,5:

 


I ETAP ZŁOŻENIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO NA WYJAZD:

 • Do 30.10.2020 wypełnij formularz online:kwestionariusz aplikacyjny on-line (STUDIA)
 • Złóż wypełniony i podpisany kwestionariusz  kwestionariusz uczelniany (.DOC)  W DRKNiWM (bud. C 4.09, 4.20)
 • Jeżeli masz prawo do pobierania stypendium socjalnego dostarcz również kopię decyzji o przyznaniu prawa do stypendium socjalnego na okres semestru letniego roku akademickiego 2019/20
 • Wybierz uczelnię, w której chcesz realizować semestr studiów (lista dostępna tutaj) ⇒ Uczelnie partnerskie
 • Zajrzyj na stronę uczelni, znajdź oferowany katalog przedmiotów, sprawdź terminy nominacji i aplikacji przeanalizuj i ustal program studiów realizowanych zagranicą

Wszelkie pytania kieruj na erasmus@tu.kielce.pl

II ETAP PO OTRZYMANIU INFORMACJI O ZAKWALIFKOWANIU DO PROGRAMU:

 • Po wstępnej kwalifikacji przygotuj ⇒Kartę zaliczeń i Learning Agreement z komentarzem do learning agreement  w konsultacji z  koordynatorem wydziałowym⇒ Koordynatorzy  
 • Ważne: karta zaliczeń i Learning Agreement opracowywane w uzgodnieniu  z  koordynatorem po otrzymaniu informacji o kwalifikacji; oba dokumenty muszą być zaakceptowane przed rozpoczęciem mobilności.
 • Przygotuj i złóż w DRKNiWM (4.09,4.20 C)⇒ wniosek wyjazdowy  na ok. 6 tyg. przed planowanym terminem wyjazdu, na tym etapie konieczne będzie dostarczenia numeru konta walutowego (nie dotyczy studentów posiadających prawo do stypendium socjalnego)
 • Wniosek w sprawie wyjazdu za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych .pdf, .doc z komentarzem składany na 6 tyg. przed planowanym wyjazdem. UWAGA: wniosek należy drukować dwustronnie.

PO REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW NA UCZELNI PARTNERSKIEJ:


Zasady rekrutacji studentów na wyjazd na studia (SMP) w ramach programu Erasmus+ (akcja 1 – mobilność edukacyjna z krajami programu) w roku akademickim 2020/21

 

Nabór na praktykę ciągły lub do wykorzystania miejsc.

 

 


I ETAP ZŁOŻENIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO NA PRAKTYKĘ:

 • Wypełnij formularz online ⇒ kwestionariusz aplikacyjny (PRAKTYKA)
 • Złóż wypełniony i podpisany kwestionariusz kwestionariusz uczelniany (.DOC) W DRKNiWM (bud. C 4.09, 4.20)
 • Jeżeli masz prawo do pobierania stypendium socjalnego dostarcz również kopię decyzji o przyznaniu prawa do stypendium socjalnego na okres semestru letniego roku akademickiego 2019/20

II ETAP PO OTRZYMANIU INFORMACJI O ZAKWALIFKOWANIU DO PROGRAMU:

WAŻNE INFORMACJE:

PO UKOŃCZENIU PRAKTYKI W MIESJCU DOCELOWYM:

Wysokość stypendium (SMS)

Grupa krajów docelowych Wysokość miesięcznego stypendium
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 520 EUR
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy 500 EUR
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 450 EUR

Wysokość stypendium (SMS) dla studentów z prawem do dodatku socjalnego PO WER

Grupa krajów docelowych Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta z prawem do „dodatku socjalnego” wyjeżdżającego na studia
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 3069 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy 2984 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 2771 PLN

Wysokość stypendium (SMP)

Grupa krajów docelowych Wysokość miesięcznego stypendium
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 620 EUR
Grupa 2: -Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 600 EUR
Grupa 3: – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 550 EUR

Wysokość stypendium (SMP) dla studentów z prawem do dodatku socjalnego PO WER

Grupa krajów docelowych Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta z prawem do „dodatku socjalnego” wyjeżdżającego na praktykę
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 3069 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy 2984 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 2771 PLN