Trwa dodatkowa rekrutacja na studia i praktykę w ramach

Programu ERASMUS+

STUDIA

PRAKTYKA

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ (akcja 1 – mobilność edukacyjna z krajami programu) w roku akademickim 2018/19

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd na praktykę (SMP) w ramach programu Erasmus+ (akcja 1 – mobilność edukacyjna z krajami programu) w roku akademickim 2018/19

Wysokość stypendium (SMS)

Grupa krajów docelowych Wysokość miesięcznego stypendium
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 500 EUR
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy 450 EUR
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 400 EUR

Wysokość stypendium (SMS) dla studentów z prawem do dodatku socjalnego PO WER

Grupa krajów docelowych Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta z prawem do „dodatku socjalnego” wyjeżdżającego na studia
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 3019 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy 2803 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika jugosłowiańska republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 2587 PLN

Wysokość stypendium (SMP)

Grupa krajów docelowych Wysokość miesięcznego stypendium
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 600 EUR
Grupa 2: – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 550 EUR
Grupa 3: – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 500 EUR

Wysokość stypendium (SMP) dla studentów z prawem do dodatku socjalnego PO WER

Grupa krajów docelowych Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta z prawem do „dodatku socjalnego” wyjeżdżającego na praktykę
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 3019 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy 2803 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 2587 PLN