Politechnika Świętokrzyska w obwodzie dniepropietrowskim

W dniach 20-23 lutego 2017 roku delegacja Politechniki Świętokrzyskiej w osobach kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej Ryszarda Maja oraz pracownika Działu Współpracy Międzynarodowej, odpowiedzialnego za współpracę z Ukrainą – pana Wojciecha Boguckiego, na zaproszenie Dniepropietrowskiego Obwodowego Związku Polaków złożyła wizytę na Ukrainie w mieście Dniepr (daw. Dniepropietrowsk). Celem wizyty była promocja Politechniki Świętokrzyskiej wśród osób zainteresowanych studiami w naszej Uczelni.