Promocja Programu Erasmus+

W okresie od grudnia 2016 do stycznia 2017 zostały przeprowadzone akcje promocyjne nt. Programu Erasmus+ na wszystkich Wydziałach Politechniki Świętokrzyskiej.
Uczestniczyli w nich studenci oraz pracownicy uczelni. Głównym motywem przewodnim przeprowadzonej akcji było zachęcenie do ubiegania się o wyjazdy jak największej liczby osób. Spotkania prowadzone były przez p. Ewę Włodarczyk, Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+, która w sposób szczegółowy przekazała informacje na temat możliwości uczestnictwa w Programie Erasmus+. Działania te wsparł dr hab. inż. Tomasz Kozłowski, prof. PŚk, Prorektor ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą.
Na spotkania zostali zaproszeni również studenci Politechniki Świętokrzyskiej/ stypendyści Programu Erasmus+ , którzy podzielili się swoimi wrażeniami z pobytu nie tylko w zakresie odbytych studiów w zagranicznej uczelni, czy doświadczeń zdobytych podczas praktyk, ale także umiejętności funkcjonowania w międzynarodowym środowisku.
Ponadto w spotkaniach uczestniczyli studenci zagraniczni (m.in. z Turcji, Litwy, Włoch, Hiszpanii) przebywający na naszej uczelni w ramach Programu Erasmus+ w sem. zimowym 2016/17, którzy w swoich prezentacjach przybliżyli swój kraj, uczelnię i zachęcali do uczestnictwa w Programie.
Tego typu akcje planowane są ponownie na pocz. semestru letniego 2016/17. Zapraszamy chętnych do uczestnictwa w nich. Informacji nt. spotkań można uzyskać w Dziale Współpracy Międzynarodowej (p. Ewa Włodarczyk) lub u Koordynatorów Wydziałowych, kontakt