Author: IRO Kielce University of Technology

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – edycja 2020

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie Programu krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym. Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi […]

DETAIL
paź
16

WAŻNE!!! UPDATE!!!

Więcej informacji tutaj/More information here: https://bit.ly/3569qBA

DETAIL
paź
16

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju/New national safety rules PL/ENG

UWAGA! Od 19 października wszystkie zajęcia na Politechnice Świętokrzyskiej przez najbliższe dwa tygodnie będą przeprowadzane w formie zdalnej,  z wykorzystaniem metod i technik na odległość!   Attention Please! Starting from 19th October 2020 from upcoming Monday, all classes at the Kielce University of Technology will be held remotely (distance education, online learning) over the next […]

DETAIL
paź
15

Trwa DODATKOWA Rekrutacja na Studia i Praktykę w ramach Programu ERASMUS+ 2020/21

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZASADY APLIKOWANIA W ZAKŁADCE ERASMUS + STUDENCI JAK APLIKOWAĆ? ⇒ https://international.tu.kielce.pl/main/dzial-wspolpracy-z-zagranica/erasmus-pl/studenci/   !!!Nabór zgłoszeń do 31.10.2020r.!!! Jeżeli nie posiadasz braków w zaliczeniach, jesteś studentem co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia, posiadasz średnią ocen co najmniej 3,5: I ETAP ZŁOŻENIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO NA WYJAZD: do 30.10.2020 wypełnij formularz online: ⇒kwestionariusz aplikacyjny on-line […]

DETAIL
paź
14

Solidarni z Białorusią” – stypendia NAWA dla studentów

Trwa nabór wniosków stypendialnych w ramach inicjatywy „Solidarni z Białorusią”. Warunki otrzymania wsparcia: – posiadanie obywatelstwa białoruskiego i legalnego pobytu na terytorium RP – złożenie wniosku do Rektora o przyznanie stypendium wraz z deklaracją realizacji studiów w PŚk – przyjęcie na studia w roku akademickim 2020/21 Zasady stypendium w ramach „Solidarni z Białorusią”: – stypendium […]

DETAIL
paź
12

Virtual Polish Education Fairs in More Than 50 Countries!

Have you ever thought about getting your higher education/making research in Europe? Did you know that the Polish higher education system is one of the highest-ranked in Europe? We are extremely delighted to announce that from this month we are starting the set of digital fairs in more than 50 countries around the globe. A […]

DETAIL
paź
09

„Solidarni z Białorusią” – stypendia NAWA dla studentów i naukowców

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach inicjatywy rządowej „Solidarni z Białorusią” wesprze stypendiami studentów i naukowców. NAWA wraz z KRASP będzie realizowała na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego działania wspierające Białorusinów: „Solidarni ze studentami” oraz „Solidarni z naukowcami”. W ramach działania „Solidarni ze studentami” zostaną przyznane stypendia na rok akademicki 2020/2021. Dla 25 naukowców z Białorusi przewidziane są natomiast stypendia […]

DETAIL
paź
09

New restrictions in Poland due to COVID-19

From the 10th of October, the yellow zone will extend to the entire country. The obligation to cover the nose and mouth will apply in public spaces – in shops, buses, and also on the streets throughout the country. Only people who have a medical certificate or a document confirming their disability do not have […]

DETAIL