News

cze
04

Our scientists are successful! Big shout out to Jacek Wilk-Jakubowski BEng MSc PhD – creator of an acoustic fire extinguisher.

Jacek Wilk-Jakubowski BEng MSc PhD who is the Erasmus+ and CEEPUS Scholarship holder, is the author of an interesting project: an acoustic extinguisher 🧯🔊. The innovative fire extinguisher suppresses the fire with sound waves. What may have looked like fantasy a few years ago today is confirmed by facts. An acoustic fire extinguisher was created […]

DETAIL
cze
03

Profesura Gościnna NAWA – nowy program dla naukowców

Celem programu Profesura Gościnna NAWA jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy. Program skierowany jest do wybranych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki m. in. polskich uczelni, instytutów naukowych i instytutów badawczych. Będą one mogły zaprosić do Polski wybitnych specjalistów z priorytetowych dla siebie obszarów tematycznych, […]

DETAIL
cze
01

Kierunek: umiędzynarodowienie szkół doktorskich – nabór do Programu STER otwarty

NAWA zaprasza polskie podmioty prowadzące szkoły doktorskie do składania wniosków w Programie STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich. W ramach Programu Wnioskodawcy będą mogli uzyskać finansowanie na działania związane z pozyskaniem zagranicznych doktorantów, wypłatę stypendiów Agencji dla najlepszych doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree, wsparcie zagranicznej […]

DETAIL

Changes in the organization of the academic year 2019/2020.

Please find below translated version of  The Ordinance No. 55/20 of the Rector of the Kielce University of Technology of May 29, 2020 regarding  changes of organization of the academic year 2019/2020. Polish language version is available here: Zarz_R_55 _20 Pursuant to art. 79 paragraph 7 of the Act of 16 April 2020 on special […]

DETAIL

Aktualizacja informacji

Do końca bieżącego semestru wykłady, ćwiczenia, seminaria oraz zajęcia projektowe będą realizowane wyłącznie zdalnie, bez możliwości odrobienia ich w kolejnych semestrach.  Wszelkie zaliczenia oraz egzaminy odbywać się będą w sposób zdalny. Harmonogram i forma egzaminów powinny być uzgodnione ze studentami, tak aby nie pokrywały się z innymi terminami oraz przekazane do Dziekana danego wydziału. Odnośnie […]

DETAIL

Zapraszamy do udziału w webinarium .,,CEEPUS w świecie COVID-19 realizacja Programu w roku 2020/2021”

Serdecznie zapraszamy Koordynatorów i Partnerów sieci akademickich oraz pracowników administracyjnych uczelni realizujących Program CEEPUS („Central European Exchange Program for University Studies”) na webinarium pt.,,CEEPUS w świecie COVID-19 realizacja Programu w roku 2020/2021” Podczas webinarium omówione zostaną poniższe aspekty: merytoryczne (m.in. w zakresie rekrutacji, zbierania danych, raportowania uczestników oraz raportowania procesów w ramach sieci akademickich); finansowe (m.in. w zakresie wypłat stypendiów, refundacji kosztów […]

DETAIL
maj
29

Porozumienie dla umiędzynarodowienia

Partnerzy w edukacji: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zacieśniają współpracę           W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie Tomasza Michałowskiego, szefa gabinetu ministra, z kierownictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Celem było zainicjowanie rozmów dotyczących trwałego […]

DETAIL