Zapraszamy do udziału w webinarium .,,CEEPUS w świecie COVID-19 realizacja Programu w roku 2020/2021”

Serdecznie zapraszamy Koordynatorów i Partnerów sieci akademickich oraz pracowników administracyjnych uczelni realizujących Program CEEPUS („Central European Exchange Program for University Studies”) na webinarium pt.,,CEEPUS w świecie COVID-19 realizacja Programu w roku 2020/2021”

Podczas webinarium omówione zostaną poniższe aspekty:

  • merytoryczne (m.in. w zakresie rekrutacji, zbierania danych, raportowania uczestników oraz raportowania procesów w ramach sieci akademickich);
  • finansowe (m.in. w zakresie wypłat stypendiów, refundacji kosztów przejazdu
    i raportów semestralnych uczelni w ramach umów ramowych) za lata 19/20
    i 20/21;
  • zmiany dotyczące realizacji mobilności w ramach COVID19 z roku 2019/2020
  • informacja o zmianach organizacyjnych CEEPUS w związku z COVID19 (NCO i CCO)

Webinarium z koordynatorem Programu zaplanowano na dzień 9 czerwca 2020r. o godzinie 11:00.

Wszyscy obecnie znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, dlatego pozostańmy razem i uczmy się wspólnie. Jesteśmy przekonani, że niebawem wrócimy do realizacji mobilności w nowej rzeczywistości.

Link do rejestracji

Źródło: https://bit.ly/2XIEnIm