Stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców

Stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców

Stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców.

Dla kogo? pobyt badawczy przeznaczone są dla polskich naukowców

Czas trwania: od 1 do 3 miesięcy. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 01 stycznia i 31 grudnia 2019 roku.

Wysokość stypendium: Stypendysta naukowiec otrzymuje 1704 € na każdy miesiąc pobytu we Francji

Termin składania wniosków: Przedłużenie terminu: 2 listopada roku 2018 – Godz. 14:00.

WIĘCEJ INFORMACJI…