Stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców

Stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców.

Dla kogo? pobyt badawczy przeznaczone są dla polskich naukowców

Czas trwania: od 1 do 3 miesięcy. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 01 stycznia i 31 grudnia 2019 roku.

Wysokość stypendium: Stypendysta naukowiec otrzymuje 1704 € na każdy miesiąc pobytu we Francji

Termin składania wniosków: Przedłużenie terminu: 2 listopada roku 2018 – Godz. 14:00.

WIĘCEJ INFORMACJI…