„Solidarni z Białorusią” – stypendia NAWA dla studentów i naukowców

„Solidarni z Białorusią” – stypendia NAWA dla studentów i naukowców

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach inicjatywy rządowej „Solidarni z Białorusią” wesprze stypendiami studentów i naukowców.

NAWA wraz z KRASP będzie realizowała na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego działania wspierające Białorusinów: „Solidarni ze studentami” oraz „Solidarni z naukowcami”.

W ramach działania „Solidarni ze studentami” zostaną przyznane stypendia na rok akademicki 2020/2021. Dla 25 naukowców z Białorusi przewidziane są natomiast stypendia na prowadzenie badań naukowych na polskich uczelniach i w instytutach badawczo-naukowych. Budżet działania „Solidarni z naukowcami” to 2 mln zł.

Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/solidarni-z-bialorusia-stypendia-nawa-dla-studentow-naukowcow-i-nauczycieli

„Solidarni ze studentami”

DEKLARACJA UDZIAŁU UCZELNI KRASP
– Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

– Politechniki Lubelskiej
– Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
– Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
– Politechniki Koszalińskiej
– Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana  Długosza w Częstochowie
– Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
– Uniwersytetu Opolskiego
– Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
– Politechniki Łódzkiej
– Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
– Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
– Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
– Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
– Akademii Pomorskiej w Słupsku
– Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
– Uniwersytetu w Białymstoku
– Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
– Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
– Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
– Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
– Uniwersytetu Jagiellońskiego
– Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
– Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
– Politechniki Gdańskiej
– Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
– Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
– Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
– Uniwersytetu Szczecińskiego
– Politechniki Śląskiej
– Uniwersytetu Łódzkiego
– Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
– SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego
– Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
– Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
– Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
– Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi
– Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
– Collegium Civitas
– Politechniki Białostockiej
– Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
– Akademii Ignatianum w Krakowie
– Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
– Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej
– Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
– Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
– Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
– Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
– Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego
– Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
– Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
– Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
– Politechniki Świętokrzyskiej
– Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu
– Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
– Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
– Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
– Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
– Politechnika Warszawska
– Politechnika Częstochowska
– Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
– Politechnika Poznańska
– Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
– Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
– Gdański Uniwersytet Medyczny

Zarys Zasad koordynacji działania „Solidarni ze studentami”

„Solidarni z naukowcami”

DEKLARACJA UDZIAŁU UCZELNI KRASP
– Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

– Politechniki Lubelskiej
– Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana  Długosza w Częstochowie
– Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
– Uniwersytetu Opolskiego
– Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
– Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
– Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
– Akademii Pomorskiej w Słupsku
– Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
– Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
– Politechniki Gdańskiej
– Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
– Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
– Uniwersytetu Szczecińskiego
– Politechniki Śląskiej
– Uniwersytetu Łódzkiego
– Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
– Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
– Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
– Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
– Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
– Politechniki Białostockiej
– Akademii Ignatianum w Krakowie
– Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
– Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
– Politechniki Świętokrzyskiej
– Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
– Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
– Uniwersytetu w Białymstoku
– Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
– Politechnika Warszawska
– Uniwersytet Jagielloński
– Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
– Politechnika Poznańska
– Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zarys koordynacji działania „Solidarni z naukowcami”

Źródło: https://www.krasp.org.pl/pl

zdjęcie NAWA