Praktyki dla studentów w Japonii – Vulcanus in Japan

Praktyki dla studentów w Japonii – Vulcanus in Japan

Vulcanus in Japan to program mający na celu wzrost współpracy przemysłowej i lepsze zrozumienie między Japonią a Unią Europejską. Obejmuje praktyki przemysłowe dla studentów z Europy.

Vulcanus in Japan to program praktyk dla studentów kierunków ścisłych i technicznych. Program daje możliwość zapoznania się z zaawansowanymi japońskimi technologiami oraz poznania tamtejszej kultury i podstaw języka japońskiego. Program oferuje 4-miesięczny kurs języka japońskiego oraz 8-miesięczną praktykę w wiodących firmach japońskich, takich jak Mitsubishi, Hitachi, Fujitsu i wielu innych.

Zakwalifikowani studenci otrzymają stypendium w wysokości 1 900 000 jenów na pokrycie kosztów przelotu oraz na własne wydatki. Zakwaterowanie, koszty kursu językowego i seminarium są pokryte przez koordynatora programu Centrum Współpracy Europejsko-Japońskiej.

Praktyki zaczynają się we wrześniu a  kończą w sierpniu następnego roku. W tym czasie studenci uczestniczą w :
– tygodniowym seminarium dotyczącym Japonii
– czteromiesięcznym intensywnym kursie języka japońskiego
– ośmiomiesięcznych praktykach w firmie japońskiej.

Cele programu:
– poznanie szeregu zaawansowanych technologii stosowanych przez wiodące firmy japońskie;
– poznanie języka japońskiego i docenienie japońskiej kultury;
– stworzenie warunków dalszej kariery ukierunkowanej na współpracę z japońskim biznesem.

W programie mogą uczestniczyć:
– obywatele Unii Europejskiej
– studenci inżynierii i nauk ścisłych, takich jak informatyka, inżynieria naukowa, mechaniczna, chemiczna, elektronika, biotechnologia, elektronika, fizyka, telekomunikacja, informacja, inżynieria nuklearna, materiały  metalowe, ceramika, systemy produkcji,… 
– osoby ubiegające się o wyjazd muszą być studentami na co najmniej czwartym roku jednolitych studiów magisterskich lub co najmniej pierwszym roku studiów II stopnia, na jednym z uniwersytetów w UE. Staż odbędzie się zgodnie z zasadami danego uniwersystetu  – może, ale nie musi być zaliczony do czasu nauki na danym uniwersytecie
– wymagane jest zaświadczenie o statusie studenta, ważne przez co najmniej 3 miesiące od rozpoczęcia programu

Stypendium obejmuje:
– pokrycie kosztów podróży i kosztów utrzymania w Japonii;
– bezpłatny kurs języka japońskiego;
– bezpłatny udział w seminarium nt. Japonii;
– bezpłatne zakwaterowanie.
Program jest finansowany przez Europejsko-Japońskie Centrum Współpracy Przemysłowej oraz japońskie firmy goszczące praktykantów. Studenci dostają grant w wysokości 1 900 000 jenów (ok. 65 000 zł) na pokrycie kosztów podróży oraz kosztów utrzymania w Japonii. Seminarium i kurs językowy są bezpłatne. Dodatkowo studenci otrzymują zakwaterowanie na czas seminarium, kursu językowego i praktyk.

Termin składania wniosków: 20 stycznia 2019 r.

Więcej informacji na stronie internetowej