Orientation Day

Orientation Day

Po raz kolejny w murach Politechniki Świętokrzyskiej powitano studentów zagranicznych, którzy przyjechali na naszą Uczelnię w ramach programu ERASMUS+. 6 października 2017 r. odbył się semestralny Orientation Day, kiedy to oglądając prezentację przygotowaną przez panią koordynator programu mgr Annę Kasztelewicz, studenci mogli zdobyć podstawowe informacje o Polsce, regionie i mieście a przede wszystkim o samej Politechnice Świętokrzyskiej. Na przybyłych gości czekały też pamiątkowe gadżety z programu ERASMUS+ oraz z Uczelni. Kilka serdecznych słów na powitanie skierował do studentów Pan Prorektor ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski. Tradycją jest już wspólne zdjęcie nowo przybyłych zagranicznych gości, polskich mentorów, koordynatorów i pracowników obsługujących program z Panem Prorektorem. 
Następnie studenci odwiedzili między innymi Bibliotekę Główną oraz Centrum Sportu, aby poznać zasady korzystania z możliwości oferowanych przez te jednostki.
W tym roku Politechnika Świętokrzyska gości studentów z Hiszpanii, Włoch, Turcji, Portugalii i Słowacji. Ich mentorami są zarówno polscy studenci jak i ukraińscy odbywający regularne studia na naszej Uczelni. Na prezentację przybyli też zagraniczni stypendyści z Rosji i Brazylii. 
Przez najbliższy semestr zagraniczni studenci będą nie tylko studiować, ale też poznawać Polskę i zwyczaje jej mieszkańców. Wrażenia przekażą swoim bliskim i kolegom, spośród nich wyłoni się kolejna grupa stypendystów programu ERASMUS+, która odwiedzi naszą Uczelnię.