Erasmus+ International Week w University of Huelva

Erasmus+ International Week w University of Huelva

Wykładowca z WIŚGiE, dr inż. Agnieszka Cienciała, wydziałowy koordynator Erasmus+ ds. praktyk bierze udział w Erasmus+ International Week w University of Huelva (Hiszpania). W trakcie wydarzenia odbyły się tzw. targi uczelni. Pani doktor z zapałem prezentowała naszą Politechnikę Świętokrzyską pozyskując nowych potencjalnych studentów wymiany programu Erasmus+.

Our teacher from Faculty of Environmental, Geomatic and Energy Engineering, Ms dr inż. Agnieszka Cienciała, Erasmus+ coordinator for traineeships, is taking part in Erasmus+ International Week at University of Huelva, Spain. She was passionately engaged in promoting our University during the Universities presentations. We hope that more and more students from Huelva will come to Kielce soon.