Erasmus+ International Week 2019 na WZiMK

Erasmus+ International Week 2019 na WZiMK

W dniach 8-12 kwietnia 2019 r. na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego odbył się Erasmus+ International Week, przedsięwzięcie mające na celu poszerzenie i wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami partnerskimi, dzielenie się doświadczeniami zawodowymi, ułatwienie tworzenia sieci i nawiązywania nowych partnerstw.

Nasza uczelnia gościła wykładowców i pracowników uczelni partnerskich, m.in. z Polytechnic Institute of Beja (Portugalia), University of West Scotland i Moray College (Wielka Brytania), Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics (Białoruś), University of Genoa (Włochy), Technological Educational Institute (TEI) of Sterea Ellada (Grecja).

Program obejmował prezentacje, warsztaty, indywidualne spotkania z pracownikami oraz działania kulturalne dające możliwość poznania Kielc i regionu.

W pierwszym dniu odbyła się sesja powitalna, podczas której gości przywitał JM Rektor, Prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński, Prorektor ds. Rozwoju Kadry i współpracy z Zagranicą prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski, dziekan WZiMK – dr hab. inż. Artur Bartosik, Prof. PŚk oraz były Rektor Prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz, który przedstawił krótki rys historyczny Politechniki Świętokrzyskiej. Natomiast Pani Prodziekan WZiMK, dr hab. Marzena Nowakowska przybliżyła gościom współczesne działania uczelni i wydziału.  Uczestnicy mieli również możliwość zaprezentowania własnych uczelni.

Ponadto, goście zwiedzili uczelnię, bibliotekę oraz Centrum Laserowych Technologii Metali, które wywarło na nich ogromne wrażenie.

Pozostałe dni to przede wszystkim spotkania indywidulne oraz wykłady. Studenci oraz pracownicy Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego mieli okazję uczestniczyć w zajęciach o różnorodnej tematyce.

Dr Dina Nziku (specjalista z dziedziny przedsiębiorczości) z University of the West of Scotland (UK) prowadziła zajęcia zatytułowane: Enterpreneurial Opportunities (Możliwości przedsiębiorczości) oraz International Enterprise: Policy Perspective (Przedsiębiorstwo międzynarodowe: perspektywa polityczna).

Prof. Federico Delfino, światowej sławy autorytet z dziedziny zastosowania źródeł energii odnawialnej, z University of Genoa (Włochy) przeprowadził wykłady nt: Inside the energy transition: evolution of the power system and related challenges (Wewnątrz transformacji energetycznej: ewolucja systemu energetycznego i związane z nim wyzwania).

Dr Jorges Pires, specjalista z dziedziny finansów, z Polytechnic Institute of Beja, (Portugalia) przeprowadził wykłady nt.: Interpretation of Financial Statements according the international standards ( Interpretacja sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami międzynarodowymi).

Dr Anna Zhvakina z Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics (Białoruś) przeprowadziała cykl wykładów nt. Zintegrowanych systemów zarzadzania.

Finley MacDonald, z Moray College (UK), który zaprezentował wykład zatytułowany: Wprowadzenie do środowiska projektowania graficznego 3DS max.

Wykłady i zajęcia zaproponowane przez wykładowców zagranicznych cieszyły ogromnym zainteresowaniem wśród studentów. Z rozmów wynikało, że chcieliby częściej uczestniczyć w takich przedsięwzięciach akademickich.

Pracownicy administracyjni z uczelni zagranicznych, m.in. z biura międzynarodowego oraz biur obsługujących studentów przeprowadzili rozmowy, wymienili się doświadczenia z pracownikami Działu Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej oraz dziekanatów naszej uczelni, którzy zajmują się podobnym zakresem działań w ramach swoich obowiązków służbowych.

Oprócz zajęć na uczelni w programie Erasmus+ International Week przewidziano zwiedzanie Kielc, podczas którego uczestnicy zapoznali się z historią naszą miasta.

Bardzo miłym akcentem całej wizyty było zaproszenie uczestników na obiad przez Prezydenta Kielc, Bogdana Wentę.

Wszyscy goście zapewnili, że uczestnictwo w Erasmus+ International Week na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego było niezwykle cennym doświadczeniem i pozwoliło umocnić nasze kontakty, a w perspektywie da szanse na poszerzenie współpracy o nowe przedsięwzięcia, co zapewne będzie służyć umiędzynarodowieniu naszych uczelni.