Wymiana bilateralna dla naukowców

Przypominamy o trwającym naborze w ramach Współpracy bilateralnej.
Realizacja projektów naukowych z partnerem zagranicznym stanowi bardzo ważny element umiędzynarodowienia polskiej nauki i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kariery naukowej badacza. NAWA zaprasza do składania wniosków wszystkich zainteresowanych naukowców.

Terminy: wnioski na wymianę naukowców należy składać:

  • z Republiką Federalną Niemiec do 28 czerwca 2019 r.
  • z Republiką Francuską do 3 lipca 2019 r.
  • z Republiką Czeską do 18 czerwca 2019 r.
  • z Republiką Indii do 14 sierpnia 2019 r.

Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich.

Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/naukowcy/wymiana-bilateralna