Wirtualna mobilność CEEPUS w Polsce

Wirtualna mobilność CEEPUS w Polsce

Miło nam poinformować, iż zgodnie z decyzją Ministra Szkolnictwa i Nauki (obecnie Minister Edukacji i Nauki) w ramach realizacji Programu CEEPUS w Polsce, od dnia 11 lutego 2021 NAWA zaoferować może wyjątkowe rozwiązanie stypendialne dla cudzoziemców jakim jest realizacja stażu w formie mobilności wirtualnej.

Stypendia na staże wirtualne przeznaczone są dla studentów oraz pracowników naukowych akredytowanych uczelni krajów członkowskich CEEPUS. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie aplikacji elektronicznej w systemie CEEPUS na stronie internetowej Programu www.ceepus.info wraz z zatwierdzonym przez uczelnię przyjmującą w Polsce planem nauczania lub dydaktyki zdalnej.

Stypendia na mobilność wirtualną przyznawane mogą być na staże w sieciach akademickich, zatwierdzonych szkołach letnich i intensywnych kursach CEEPUS, a także w ramach stypendiów Freemover.

Termin składania aplikacji: procedura ciągła w ramach wolnych środków

Warunki dla nowych aplikacji:

  1. Złożenie aplikacji poprzez stronę ceepus.info (sieci akademickie lub freemover).
  2. Uzyskanie zgody uczelni przyjmującej na realizację stażu w ramach mobilności wirtualnej.
  3. Przesłanie przez uczelnię przyjmującą zgody wraz z planem pracy zdalnej na adres: ceepus@nawa.gov.pl.

Dokument w formie elektronicznej musi zawierać: zgodę uczelni na realizację planu pracy zdalnej, imię, nazwisko i dane stypendysty oraz numer złożonej aplikacji w systemie CEEPUS, plan pracy zdalnej wraz z liczbą godzin i tematami zajęć lub innych form współpracy zdalnej.

Warunki zmiany nadanego stypendium CEEPUS na status wirtualny: Przesłanie zgody uczelni przyjmującej – partnera bądź koordynatora sieci akademickiej CEEPUS z uczelni przyjmującej wraz z planem pracy zdalnej na adres ceepus@nawa.gov.pl, Dokument w formie elektronicznej musi zawierać: zgodę uczelni na realizację planu pracy zdalnej, imię, nazwisko i dane stypendysty, plan pracy zdalnej wraz z liczbą godzin i tematami zajęć lub innych form współpracy zdalnej.

W przypadku uzyskania zgodny NCO Poland na realizację stażu jako mobilności wirtualnej stypendysta otrzymuje stypendium w wysokości opublikowanej na stronie www.ceepus.info

Zasady realizacji Wymiany Akademickiej w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej CEEPUS

Oferta_PL_ENG

źródło: NAWA