Program im. Bekkera – otwarty nabór wniosków

Program im. Bekkera – otwarty nabór wniosków

Zapraszamy naukowców do składania wniosków o stypendia na wyjazdy naukowe do najlepszych ośrodków zagranicznych na świecie. Wyjazdy rozpoczną się w 2021 roku.

Celem Programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych na zasadach stypendialnych.

Program jest otwarty dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie.

Termin realizacji projektów

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca lub od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców.
Wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2021 r., a najpóźniej 1 października 2021 r.

Termin i forma składania wniosków

Nabór wniosków w Programie jest prowadzony w terminie od 17 kwietnia do 18 czerwca 2020 r. roku do godz. 15:00 czasu lokalnego dla Warszawy, wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. Złożenie wniosków do Programu po tym terminie nie będzie możliwe. Złożenie wniosku możliwe jest po  rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl

Więcej informacji na stronie Organizatorów: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

Ulotka informacyjna do pobrania tutaj: NAWA-ulotka_onlineBekker