Porozumienie dla umiędzynarodowienia

Partnerzy w edukacji: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zacieśniają współpracę

 

 

 

 

 

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie Tomasza Michałowskiego, szefa gabinetu ministra, z kierownictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Celem było zainicjowanie rozmów dotyczących trwałego modelu współpracy między instytucjami. Chodzi o podejmowanie wspólnych działań na rzecz umiędzynarodowienia polskich uczelni i podniesienia ich atrakcyjności na globalnym rynku edukacyjnym.

Aby głos polskich uczelni był słyszany i liczył się na arenie międzynarodowej, należy połączyć wysiłki trzech instytucji – zgodnie stwierdzili uczestnicy spotkania. Zdaniem dr. Grażyny Żebrowskiej, nowej dyrektor NAWA, o osiągnięciach rodzimych uczelni i instytutów badawczych już nieraz było głośno podczas wielu międzynarodowych wydarzeń, należy zatem to podtrzymać, inicjując i ułatwiając współpracę między polskimi i zagranicznymi partnerami. Przedstawiciele MNiSW, NAWA i FRSE uznali, że wydarzy się to m.in. dzięki stałemu i sprawnie zorganizowanemu prezentowaniu rodzimego sektora szkolnictwa wyższego zarówno w kraju, jak i za granicą, oraz tworzeniu stałych platform współpracy między uczelniami.

Dyrektor Generalny FRSE, dr Paweł Poszytek wskazał na niemal 30-letnie doświadczenie Fundacji w zarządzaniu programami edukacyjnymi finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej, w tym programu Erasmus+, spadkobiercy znanego w kraju i na świecie „znaku firmowego” wspólnej Europy. Jednocześnie zadeklarował gotowość do współpracy przy organizacji wydarzeń, konferencji, kongresów krajowych, jak i międzynarodowych.

Tomasz Michałowski, szef Gabinetu Politycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podkreślił, że kluczowa dla skuteczności proponowanych działań i trwałego podniesienia jakości kształcenia na szczeblu akademickim jest trwałość partnerstw instytucjonalnych. Zawierane właśnie trójstronne porozumienie jest pierwszym krokiem, by ją osiągnąć.

Pandemia koronawirusa zmieni formy i modele międzynarodowej współpracy instytucjonalnej. Nie ma jednak mowy o jej zaniechaniu; procesu umiędzynarodowienia nie można zatrzymać ani odwrócić. To dobry moment na „nowe otwarcie” i wypracowanie efektywnego modelu współpracy między instytucjami mającymi zbieżne cele – pozytywne postrzeganie Polski i jej szkolnictwa wyższego za granicą oraz wykorzystywanie umiędzynarodowienia jako narzędzia służącego lepszej jakości kształcenia i badań naukowych.

źródło: https://bit.ly/36yoR5W