Kierunek: umiędzynarodowienie szkół doktorskich – nabór do Programu STER otwarty

Kierunek: umiędzynarodowienie szkół doktorskich – nabór do Programu STER otwarty

NAWA zaprasza polskie podmioty prowadzące szkoły doktorskie do składania wniosków w Programie STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich.

W ramach Programu Wnioskodawcy będą mogli uzyskać finansowanie na działania związane z pozyskaniem zagranicznych doktorantów, wypłatę stypendiów Agencji dla najlepszych doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree, wsparcie zagranicznej mobilności najlepszych doktorantów z Polski i z zagranicy (w  wymiarze od 1 do 10 miesięcy), realizujących kształcenie w szkole doktorskiej, rozwijanie współpracy międzynarodowej szkół doktorskich oraz merytoryczne zarządzanie Projektem.

Celem głównym Programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich w zakresie:

  • doskonalenia jakości kształcenia oraz jakości badań naukowych,
  • zwiększenia mobilności międzynarodowej doktorantów i kadry,
  • wspierania długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich,
  • pozyskania doktorantów oraz promotorów z zagranicy,
  • wypłaty stypendiów doktorantom realizującym projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree,
  • realizacji projektów badawczych o charakterze międzynarodowym.

Do kogo skierowany jest Program?

Z wnioskami o udział w Programie mogą występować podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 u.p.s.w.n, które prowadzą szkoły doktorskie w rozumieniu art. 198 u.p.s.w.n.

Jaki jest harmonogram naboru?

Harmonogram

 Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się tutaj 

Nabór wniosków jest prowadzony w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA.

Źródło: https://bit.ly/2U0d637