Геодезія і картографія – денна форма, перший ступінь навчання
3,5 роки (7 семестрів) навчання на першому ступені, що закінчується присвоєнням професійного звання інженера
Під час навчання на першому ступені студенти повинні пройти шестимісячну практику.

Вибрані предмети, включені до програми навчання:
геоматика, вимірювальна техніка в геодезії, геодезія 1-4, комп’ютерні геодезичні розрахунки, інформаційні технології, зрівняльний облік, застосування фотограмметрії, геоінформаційні системи ГІС, комп’ютерне програмування, статистичні методи обробки результатів геодезичних вимірювань, дистанційне зондування та фотоінтерпретація, інженерна геодезія, управління нерухомістю, основи оцінки нерухомості.

Компетенції випускників та перспективи працевлаштування після першого ступеня навчання:
Випускники отримують знання в галузі геодезії та картографії та її областях, таких як: інженерна геодезія, супутникове позиціонування, навігація, фотограмметрія та дистанційне зондування, геоінформаційні системи, кадастр та управління нерухомістю. Володіють навичками виконання геодезичних вимірювань і розрахунків, знанням комп’ютерної техніки та типового геодезичного програмного забезпечення, а також користування сучасним геодезичним обладнанням (GPS, електронні тахеометри). Вони підготовлені до роботи в галузі проектування та реалізації будівельних проектів, геодезичних інвестиційних послуг та типових вимірювань і розрахунків у галузі економічної геодезії. Вони можуть виконувати геодезичні та правові дослідження та знають питання, пов’язані з регулюванням правового статусу нерухомого майна. Після завершення навчання на першому ступені та проходження відповідного стажування вони можуть претендувати на отримання професійної кваліфікації для виконання незалежних функцій у галузі геодезії та картографії в певній сфері:

  • геодезичні, ситуаційні та висотні обміри, здійснення та інвентаризація
  • розмежування та поділ нерухомого майна (земельної ділянки) та підготовка документації для юридичних цілей
  • основні геодезичні вимірювання
  • геодезичні інвестиційні послуги
  • геодезичне облаштування сільськогосподарських і лісових територій
  • редагування карти
  • фотограмметрія та дистанційне зондування