Будівництво – денна форма, перший ступінь навчання
3,5 роки (7 семестрів) навчання на першому ступені, що закінчується присвоєнням професійного звання інженера

обсяг: загальнобуд
Під час навчання на першому ступені студенти проходять професійну практику.

Вибрані предмети, включені до програми навчання:
геологія, нарисна геометрія та технічне креслення, геодезія, теоретична механіка, основи архітектурного проектування, будівельна механіка, фундаменти, технологія будівельних робіт, будівельні матеріали, міцність матеріалів, загальне будівництво, комунікаційне будівництво, гідравліка та гідрологія, будівельне право, механіка ґрунтів, будівельна фізика, бетонні, дерев’яні, сталеві та залізобетонні конструкції.

Можливі дипломні спеціальності:
– основи проектування доріг,
– технологія будівництва доріг,
– інженерія дорожнього руху,
– утримання доріг,
– комп’ютерне проектування бетонних та металевих конструкцій,
– металеві композиційні конструкції,
– основи динаміки та стійкості будівель,
– попередньо напружені конструкції,
– обслуговування мостових конструкцій,
– основи попередньо напружених споруди,
– основи проектування доріг,
– обладнання мостових споруд, водопропускних труб і тимчасових перемичок,
– оцінка якості бетону в конструкціях,
– окремі питання технології будівництва,
– технологія морозостійкого бетону,
– довговічність конструкцій,
– економіка будівництва.

Компетенції випускників та перспективи працевлаштування після першого ступеня навчання:
Випускники отримують базові інженерні знання в галузі геології, геодезії, гідравліки та гідрології, геотехніки, фундаментів, будівельної механіки, міцності матеріалів, виробництва, вибору та використання будівельних матеріалів, а також комп’ютерну техніку та сучасні технології в інженерній практиці, проектування основних будівель та будівельних елементів, технологія та організація будівництва, просторове планування, будівельне право, управління бригадами та будівельною компанією, а також здатність визначати та вирішувати основні завдання в галузі будівництва з використанням аналітичних, імітаційних та експериментальних методів, проведення нетехнічних оцінок та економічних ефектів проведеної інженерної діяльності. Випускники готові керувати будівництвом окремих видів будівельних об’єктів, брати участь у проектуванні громадських, промислових і комунікаційних об’єктів, організовувати виробництво будівельних елементів, керувати будівельними роботами, продовжувати самоосвіту та підвищення кваліфікації, працювати самостійно та в групах у будівельних компаніях, будівельному нагляді, бетонних заводах, промисловості будівельних матеріалів, державних і місцевих адміністраціях, пов’язаних з будівництвом та архітектурою.