Архітектура – денна форма, перший ступінь навчання

4 роки (8 семестрів – включаючи один семестр професійної практики)
навчання першого циклу, що веде до присвоєння професійного звання інженера-архітектури
Під час навчання на першому ступені студенти обов’язково проходять практику: інвентаризаційно-архітектурну, містобудівну, пленерну з рисунку та живопису, професійну практику.

Вибрані предмети, включені до програми навчання:
– історія архітектури та містобудування, ручний малюнок і живопис, колір та техніки візуалізації, архітектурно-містобудівне проектування: в контексті культурного ландшафту, в історичному контексті, на ревіталізованих територіях, проектування малоінтенсивної житлової забудови, проектування односімейних житлових комплексів, житлова архітектура, дизайн внутрішньої архітектури, просторове планування, проектування багатофункціональних архітектурних об’єктів у зоні високої інтенсивності, проектування сервісної архітектури в ландшафті, проектування центрових та міських споруд, проектування архітектури сільських поселень, цифрові техніки архітектурно-містобудівної інвентаризації , архітектурне моделювання, сучасна архітектура, будівельні конструкції, організація та управління інвестиційними процесами, будівельне право.

Компетенції випускників та перспективи працевлаштування після першого ступеня навчання:
Випускники отримують базові інженерні знання в галузі архітектурного та міського дизайну, сільського дизайну, дизайну інтер’єру та спеціального дизайну, що випливає з місцевих умов, малювання та живопису, теорії та історії архітектури та містобудування, охорони навколишнього середовища та екології, ландшафтної архітектури, просторового планування,  охорони спадщини, культурології, права, економіки та організації інвестиційного процесу та процесу проектування в країні та країнах-членах Європейського Союзу, а також здатність формувати людське середовище відповідно до його функціональні потреби та створювати проекти, які відповідають естетичним, функціональним і технічним вимогам. Вони підготовлені до виконання професії інженера-архітектури в галузі проектування основних архітектурних споруд та їхнього оточення, здійснення професійної діяльності підсобних робітників у будівництві та нагляду за будівництвом, а також постійної самоосвіти та підвищення кваліфікації.