Автоматика та промислова електротехніка – денна форма, перший ступінь навчання

3,5 роки (7 семестрів) навчання на першому ступені, що закінчується присвоєнням професійного звання інженера

Вибрані предмети, включені до програми навчання:технічне креслення та основи САПР, електротехніка, електричні машини, безпека використання електричних пристроїв, електричні та захисні установки, технічна механіка, електронні системи, цифрові системи, елементи та системи автоматизації, програмування промислових контролерів, мікропроцесорні системи керування, застосування промислових контролери, основи робототехніки та механізації, програмування верстатів з ЧПК та промислових роботів, моделювання динамічних систем, системи приводів перетворювачів, комп’ютерне програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, промислові комп’ютерні мережі, матеріалознавство, правові основи ведення бізнесу, захист інтелектуальної власності.

Компетенції випускників та перспективи працевлаштування після першого ступеня навчання:
Випускники будуть підготовлені до роботи електриком автоматизації, їхні знання будуть адаптовані до вимог заводів, що використовують автоматизовані та роботизовані виробничі лінії, системи бачення, технології Industry 4.0 та Internet of Things. Випускники отримають навички, які дозволять їм ефективно застосовувати знання в галузі математики, фізики, електротехніки, електроніки, інформатики та автоматизації для аналізу сучасних інженерних проблем і синтезу їх рішень, що дозволить їм виконувати інженерні завдання в дизайні офіси та сучасні промислові підприємства. Випускники зможуть створювати програмне забезпечення для ПК, ПЛК та мікроконтролерів, а їхні навички дозволять їм програмувати системи керування машинами, виробничі процеси, верстати з ЧПУ та промислові роботи. Вони зможуть використовувати сучасні ІТ-інструменти, включаючи програмне забезпечення CAD/CAS і SCADA, для швидкого прототипування, проектування, моделювання та візуалізації систем автоматизації та промислових процесів. Вони зможуть проектувати системи автоматизації з урахуванням основних стандартів, норм і правових аспектів, а також системи приводів, системи електропостачання, електроустановки та системи захисту для електричних пристроїв. Професійне стажування, яке проводиться у співпраці з провідними підприємствами автоматизації регіону, дозволить випускникам швидко працевлаштуватися.