Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Świętokrzyska z siedzibą w Kielcach Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Politechnice Świętokrzyskiej możliwy jest pod numerem tel. 41 34 24 367 lub adresem email j.baranowski@tu.kielce.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wyszczególnionych w oddzielnym oświadczeniu zgodnie z 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO)  z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby, których udział jest niezbędny do realizacji wybranych celów.
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych .
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować zaprzestaniem działań wskazanych w oświadczeniu Działu Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej.