Koordynatorzy Programu CEEPUS

dr hab. inż.
Krzysztof Stępień

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

bud.  pok. 2.19
tel. +48 41 34 24 477

dr inż.
Katarzyna Ciosk

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

bud. ico_bud_d_30px pok. 5.16
tel. +48 41 34 24 223

dr hab. inż.
Łukasz Orman

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

bud. ico_bud_e_30px pok. 0.18
tel. +48 41 34 24 450