dr hab. inż. Roman Deniziak, prof. PŚk

Dziekan

bud. D, pok. 17

tel. 41 34 24 129, 170

deniziak@tu.kielce.pl

Baza Beta

Dorobek

dr inż. Andrzej Stobiecki

Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki

bud. D, pok. 19

tel. 41 34 24 758

a.stobiecki@tu.kielce.pl

Baza Beta

Dorobek

dr inż. Barbara Łukawska

Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki

bud. D, pok. 20

tel. 41 34 24 128

b.lukawska@tu.kielce.pl

Baza Beta

Dorobek

mgr Marcela Armańska

Kierownik Biura Dziekana

bud. D, pok. 18

tel. 41 34 24 129
fax 41 34 47 758

weaii@tu.kielce.pl