Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Świętokrzyskiej


Na podstawie Zarządzenia nr 53/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat dla cudzoziemców podejmujących studia w Politechnice Świętokrzyskiej, opłata wnoszona przez cudzoziemców, podejmujących studia stacjonarne na zasadzie odpłatności wynosi:
– w języku polskim 600 EUR za semestr,
– w języku obcym 1400 EUR za semestr.
Opłata aplikacyjna wynosi:
– na kierunek architektura: 150 zł,
– na pozostałe kierunki: 85 zł.


Studia w języku angielskim Studia w języku polskim