Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA)

Zasady realizacji wyjazdów pracowników w ramach Erasmus+ w celu prowadzenia zajęć (STA) w roku akademickim 2019/20

Wysokość stypendium (STA)

Grupa krajów docelowych  Dzienna wartość stypendium
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 180 EUR
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 160 EUR
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska 140 EUR

Erasmus STA (rok akademicki 2018/19)

Zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazd w celu prowadzenia zajęć (STA) w ramach programu Erasmus+ (akcja 1 – mobilność edukacyjna z krajami programu) w roku akademickim 2018/19

 • Uczelnie partnerskie
 • Koordynatorzy
 • Dokumenty:
  • CV ang/pol
  • wniosek wyjazdowy UWAGA: wniosek należy drukować dwustronnie.
  • Staff mobility agreement for teaching
  • oświadczenie o podróży własnym środkiem transportu
  • potwierdzenie pobytu – wzór

   Wysokość stypendium (STA)

   Grupa krajów docelowych  Dzienna wartość stypendium
   Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 130 EUR
   Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 110 EUR
   Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska 100 EUR

Wyjazdy w celach szkoleniowych (STT)

Zasady realizacji wyjazdów pracowników w ramach Erasmus+ w celach szkoleniowych(STT) w roku akademickim 2019/20

Wysokość stypendium (STT)

Grupa krajów docelowych  Dzienna wartość stypendium
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 180 EUR
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 160 EUR
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska 140 EUR

Erasmus STT (rok akademicki 2018/19)

Zasady kwalifikacji pracowników uczelni na wyjazd w celach szkoleniowych (STT) w ramach programu Erasmus+ (akcja 1 – mobilność edukacyjna z krajami programu) w roku akademickim 2018/19

Wysokość stypendium (STT)

Grupa krajów docelowych  Dzienna wartość stypendium
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 130 EUR
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 110 EUR
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska 100 EUR