Erasmus+ jest programem mającym za zadanie wspieranie edukacji, szkoleń, inicjatyw młodzieżowych oraz sportowych w całej Europie. Planowane jest, że około 5 milionów młodych ludzi, studentów i dorosłych zdobędzie doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą w ramach programu Erasmus+. Dodatkowo program wspiera współpracę około 115 tys. instytucji i organizacji działających we wszystkich sektorach edukacji.
Erasmus+ zastępuje siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. Poza programami „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”, w jego struktury wchodzą m.in.: Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.
Program został oficjalnie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. W połączeniu różnych programów i inicjatyw architekci programu pokładają nadzieję na bardziej wydajne finansowanie przedsięwzięć beneficjentów i łatwiejszy dostęp do funduszy edukacyjnych.
W programie Erasmus+ sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży realizują trzy kluczowe akcje:

  • Akcja 1: Mobilność edukacyjna
  • Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
  • Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk

Oprócz wymienionych wyżej trzech kluczowych akcji program dotyczy specyficznych działań obszarze edukacji na poziomie wyższym pod nazwą Jean Monnet oraz w obszarze sportu. Działania te są realizowane tylko na szczeblu ogólnoeuropejskim.

Więcej informacji o Programie ERASMUS+