• Wniosek wyjazdowy .pdf, .doc UWAGA: wniosek należy drukować dwustronnie.
  • Wniosek w sprawie wyjazdu za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych .pdf, .doc UWAGA: wniosek należy drukować dwustronnie.
  • Instrukcja wyjazdowa .pdf, .doc

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach


  • Wzór umowy bilateralnej .doc
  • Wzór umowy Erasmus+