Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej
Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS („Central European Exchange Program for University Studies”) jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.

Program CEEPUS oferuje:
⦁ stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
⦁ stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;
⦁ stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.
O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą:
⦁ studenci,
⦁ studenci doktoranci,
⦁ pracownicy naukowi.

Kraje, które biorą udział w programie to:
Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Kosowo, Macedonia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry.

Politechnika Świętokrzyska w roku akademickim 2017/2018 realizuje współpracę międzynarodową w ramach następujących sieci:

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
⦁ CIII-BG-0722-06-1718
Computer Aided Design of automated systems for assembling
⦁ CIII-CZ-0201-10-1718
Knowledge Bridge for Students and Teachers in Manufacturing Technologies
⦁ CIII-CZ-0404-08-1718
Cybernetics and Modern Methods of Control

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

⦁ CIII-PL-0007-13-1718
Contemporary manufacturing and measuring technologies in quality management systems
⦁ CIII-HR-0108-11-1718
Concurrent Product and Technology Development – Teaching, Research and Implementation of Joint Programs Oriented in Production and Industrial Engineering
⦁ CIII-CZ-0201-10-1718
Knowledge Bridge for Students and Teachers in Manufacturing Technologies

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki I Energetyki
⦁ CIII-SK-0405-09-1718
Renewable energy sources

Osoba zakwalifikowana do programu otrzymuje stypendium fundowane przez stronę przyjmującą. W każdym kraju są inne stawki przyznawanego dofinansowania, w zależności od kosztów utrzymania w tym kraju. Stypendium jest wypłacane po przyjeździe do kraju goszczącego.

Więcej na https://nawa.gov.pl/instytucje/ceepus oraz http://www.ceepus.info/