Nowości

Cze
18

Information on the implementation of teaching activities and diploma exams.

  According to the Regulation No. 57/20 of the Rector of the Kielce University of Technology, diploma examinations can be conducted both remotely and in a traditional way on the premises of the university. The decision in this matter is made by the Dean of the Faculty (or a person authorized by him/her) after agreement […]

DETAIL
Cze
04

Rector’s Regulation No 57/20 of 3 June 2020

Please find below selected points of translated version of Rector’s Regulation No 57/20 from 3rd June 2020 together with relevant appendix nr 1 and 2,  related to the rules for the realisation of teaching hours which cannot be done by using distance learning methods and techniques. Full Polish version is available here: Zarz_R_57_20 Rector’s Regulation […]

DETAIL
Cze
04

Our scientists are successful! Big shout out to Jacek Wilk-Jakubowski BEng MSc PhD – creator of an acoustic fire extinguisher.

Jacek Wilk-Jakubowski BEng MSc PhD who is the Erasmus+ and CEEPUS Scholarship holder, is the author of an interesting project: an acoustic extinguisher 🧯🔊. The innovative fire extinguisher suppresses the fire with sound waves. What may have looked like fantasy a few years ago today is confirmed by facts. An acoustic fire extinguisher was created […]

DETAIL
Cze
03

Profesura Gościnna NAWA – nowy program dla naukowców

Celem programu Profesura Gościnna NAWA jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy. Program skierowany jest do wybranych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki m. in. polskich uczelni, instytutów naukowych i instytutów badawczych. Będą one mogły zaprosić do Polski wybitnych specjalistów z priorytetowych dla siebie obszarów tematycznych, […]

DETAIL
Cze
01

Kierunek: umiędzynarodowienie szkół doktorskich – nabór do Programu STER otwarty

NAWA zaprasza polskie podmioty prowadzące szkoły doktorskie do składania wniosków w Programie STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich. W ramach Programu Wnioskodawcy będą mogli uzyskać finansowanie na działania związane z pozyskaniem zagranicznych doktorantów, wypłatę stypendiów Agencji dla najlepszych doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree, wsparcie zagranicznej […]

DETAIL
Cze
01

Changes in the organization of the academic year 2019/2020.

Please find below translated version of  The Ordinance No. 55/20 of the Rector of the Kielce University of Technology of May 29, 2020 regarding  changes of organization of the academic year 2019/2020. Polish language version is available here: Zarz_R_55 _20 Pursuant to art. 79 paragraph 7 of the Act of 16 April 2020 on special […]

DETAIL

Aktualizacja informacji

Do końca bieżącego semestru wykłady, ćwiczenia, seminaria oraz zajęcia projektowe będą realizowane wyłącznie zdalnie, bez możliwości odrobienia ich w kolejnych semestrach.  Wszelkie zaliczenia oraz egzaminy odbywać się będą w sposób zdalny. Harmonogram i forma egzaminów powinny być uzgodnione ze studentami, tak aby nie pokrywały się z innymi terminami oraz przekazane do Dziekana danego wydziału. Odnośnie […]

DETAIL
Maj
29