Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Marek Iwański, prof. PŚk ico_bud_a_30px 2.20 ico_tel_30px 41 34-24-561 ico_mail_30px iwanski@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:

 

Sekretariat bud. pok. tel./fax email aktywność
Teresa Kobierska ico_bud_a_30px 2.20 ico_tel_30px 41 34-24-558 ico_mail_30px kobiert@tu.kielce.pl    

 

Zakład Dróg i Lotnisk

Profesorowie bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. inż. Piotr Nita ico_bud_a_30px 2.18 ico_tel_30px 41 34-24-673 ico_mail_30px ???@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:

 

Adiunkci BUD. POK. TEL./FAX EMAIL AKTYWNOŚĆ
dr inż. Małgorzata Linek ico_bud_a_30px 2.10a ico_tel_30px 41 34-24-844 ico_mail_30px linekm@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:

 

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Justyna Stępień ico_bud_a_30px 2.23 ico_tel_30px 41 34-24-501 ico_mail_30px justyna.stepien@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
mgr inż. Monika Stępień ico_bud_a_30px 2.10 ico_tel_30px 41 34-24-578 ico_mail_30px monikas@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
mgr inż. Małgorzata Cholewińska ico_bud_a_30px 2.22 ico_tel_30px 41 34-24-560 ico_mail_30px m.cholewinska@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
mgr inż. Aleksandra Goreczna ico_bud_a_30px 2.10 ico_tel_30px 41 34-24-578 ico_mail_30px a.boszczyk@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:

 

Doktoranci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Krzysztof Maciejewski ico_bud_a_30px 2.14 ico_tel_30px 41 34-24- 556 ico_mail_30px kmaciejewski@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
mgr inż. Karol Nowakowski ico_bud_a_30px 2.22 ico_tel_30px 41 34-24-560 ico_mail_30px ???@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
mgr inż. Ryszard Orzechowski ico_bud_a_30px 2.22 ico_tel_30px 41 34-24-560 ico_mail_30px ???@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
mgr inż. Agnieszka Róg ico_bud_a_30px 2.10 ico_tel_30px 41 34-24-844 ico_mail_30px arog@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
mgr inż. Mateusz Iwański ico_bud_a_30px 2.14 ico_tel_30px 41 34-24-578 ico_mail_30px matiwanski@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:

 

Zakład Technologii Materiałów Drogowych

Profesorowie bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Marek Iwański, prof. PŚk ico_bud_a_30px 2.20 ico_tel_30px 41 34-24-561 ico_mail_30px iwanski@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:

 

Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Anna Chomicz-Kowalska ico_bud_a_30px 2.22 ico_tel_30px 41 34-24-560 ico_mail_30px a.kowalska@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
dr Andrzej Brzoza ico_bud_a_30px 2.23 ico_tel_30px 41 34-24-501 ico_mail_30px a.brzoza@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
dr inż. Przemysław Buczyński ico_bud_a_30px 2.22 ico_tel_30px 41 34-24-560 ico_mail_30px p.buczynski@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
dr inż. Grzegorz Mazurek ico_bud_a_30px 2.22 ico_tel_30px 41 34-24-560 ico_mail_30px gmazurek@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:

 

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Piotr Ramiączek ico_bud_a_30px 2.14 ico_tel_30px 41 34-24-556 ico_mail_30px p.ramiaczek@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
mgr inż. Justyna Mrugała ico_bud_a_30px 2.10a ico_tel_30px 41 34-24-844 ico_mail_30px mrugala@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: