p/o Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. arch. Lucjan Kamionka ico_bud_a_30px 3.11 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px luckam@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: środa 10.00 – 11.00, czwartek 10.00 – 11.00

 

Sekretariat bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr Małgorzata Kopeć ico_bud_a_30px 3.10 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px mkopec@tu.kielce.pl    

 

Pracownicy Techniczni bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr Maciej Detka ico_bud_a_30px 3.13 ico_tel_30px 41 34 24 580 ico_mail_30px mdetka@tu.kielce.pl    
 

 

Zakład Architektury Mieszkaniowej

Profesorowie bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga ico_bud_a_30px 3.14 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px wseruga@tu.kielce.pll ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: wtorek 15.20 – 16.20
dr hab. inż. arch. Stanisława Wehle-Strzelecka, prof. PŚk ico_bud_a_30px 3.18 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px wehle@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:  wtorek 15.20 – 16.20

 

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. arch. Włodzimierz Tracz ico_bud_a_30px 3.12 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px w.tracz@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: czwartek 13.00 – 14.30
mgr inż. arch. Kamil Biskup ico_bud_a_30px 3.12 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px kbiskup@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:czwartek 12.30 – 13.30
mgr inż. arch. Monika Strzelecka-Seredyńska  ico_bud_a_30px 3.18 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px mseredynska@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
mgr inż. arch. Maciej Siuda ico_bud_a_30px 3.12 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px msiuda@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: wtorek 8.00 – 10.00
mgr inż. arch. Tomasz Piątek ico_bud_a_30px 3.12 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px tpiatek@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: środa 17.30 – 18.30, piątek 17.30 – 18.30
mgr inż. arch. Angelika Chyb ico_bud_a_30px 3.12 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px achyb@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
mgr inż. arch. Sylwia Mochocka ico_bud_a_30px 3.12 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px smochocka@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: środa 15.00 – 16.00, piątek 15.00 – 16.00

 

 

Zakład Urbanistyki

Profesorowie bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. inż. arch. Viktor Proskuryakov ico_bud_a_30px 3.17 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px vproskuryakov@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: środa 17.10 – 18.10

 

Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. arch. Lucjan Kamionka ico_bud_a_30px 3.11 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px luckam@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: środa 10.00 – 11.00, czwartek 10.00 – 11.00
dr inż. arch. Dariusz Piotrowicz ico_bud_a_30px 3.16 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px piotrowicz@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: wtorek 15.20 – 16.20
dr inż. arch. Joanna Gil-Mastalerczyk ico_bud_a_30px 3.28 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px jmastalerczyk@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: wtorek 10.30 – 11.30, czwartek 10.00 – 11.00

 

Wykładowcy bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. arch. Artur Hajdorowicz ico_bud_a_30px 3.16 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px ahajdorowicz@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: poniedziałek (parzyste) 15.30 – 17.00

 

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. arch. Jakub Heciak ico_bud_a_30px 3.28 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px jheciak@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
mgr inż. arch. Agnieszka Sempioł ico_bud_a_30px 3.16 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px asempiol@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
mgr inż. arch. Paulina Bogdał-Śmierzyńska ico_bud_a_30px 3.17 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px pbogdalsmierzynska@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: wtorek 16.30 – 17.30, piątek 9.50 – 10.50
mgr inż. arch. Edyta Banachowska ico_bud_a_30px 3.28 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px ebanachowska@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: poniedziałek 9.15 – 10.15, czwartek 9.15 – 10.15
 

 

Zakład Historii Architektury, Urbanistyki i Ochrony Zabytków

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. inż. Vadym Abyzov ico_bud_a_30px 3.17 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px vabyzov@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: środa 17.10 – 18.10

 

Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr Elżbieta Szot-Radziszewska ico_bud_a_30px 3.17 ico_tel_30px 41 34 24 599 ico_mail_30px e.szot@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: wtorek 8.00 – 9.30, czwartek 12.00 – 13.00
dr inż. arch. Marek Barański ico_bud_a_30px 3.17 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px mbaranski@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: poniedziałek 15.00 – 16.00
dr inż. arch. Dariusz Gaweł ico_bud_a_30px 3.16 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px dgawel@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: czwartek 9.50 – 11.50
dr inż. arch. Małgorzata Doroz-Turek ico_bud_a_30px 3.17 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px m.doroz@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: wtorek 10.00 – 11.00, środa 11.00 – 12.00

 

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. arch. Jan Niewada-Wysocki  ico_bud_a_30px 3.28 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px jwysocki@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: poniedziałek 16.00 – 17.00, piątek 10.00 – 11.00
mgr inż. arch. Jagoda Juruś ico_bud_a_30px 3.15 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px jjurus@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: czwartek 15.00 – 16.00

 

 

Zakład Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego

Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Piotr Dobosz ico_bud_a_30px 3.15 ico_tel_30px 41 34 24 498 ico_mail_30px aozpd@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
dr inż. Wioletta Grzmil ico_bud_a_30px 3.15 ico_tel_30px 41 34 24  498 ico_mail_30px wgrzmil@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: poniedziałek 8.30 – 9.30, środa 8.30 – 9.30

 

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. arch. Wojciech Głowacki  ico_bud_a_30px 3.16 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px wglowacki@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
mgr inż. Sylwia Wdowik ico_bud_a_30px 3.15 ico_tel_30px 41 34 24 498 ico_mail_30px swdowik@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: wtorek 11.30 – 12.30, piątek 9.00 – 10.00
mgr inż. arch. Agnieszka Bojarowicz ico_bud_a_30px 3.28 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px abojarowicz@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: wtorek 9.30 – 10.30, piątek 10.30 – 11.30
 

 

Zakład Rysunku Odręcznego i Sztuk Plastycznych

Profesorowie bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. Władysław Szczepański ico_bud_a_30px 3.22 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px wszczepanski@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: wtorek 15.20 – 16.20

 

Wykładowcy bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr Ilia Iliew ico_bud_a_30px 3.22 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px iiliew@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:

 

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. arch. Maciej Głowacki ico_bud_a_30px 3.22 ico_tel_30px 41 34 24 398 ico_mail_30px mglowacki@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: