p.o. Kierownik
mgr Aneta Sadura-Jamróz bud. A pok. 6, e-mail: wbia@tu.kielce.pl

sprawy studenckie
Budownictwo – I i II stopień – studia niestacjonarne
mgr Małgorzata Cudak

bud. A pok. 35
tel. 41 34 24 595, faks: 41 34 43 784

mgr Dorota Lech
Geologia inżynierska – I stopień studia stacjonarne
Budownictwo – I i II stopień studia niestacjonarne
mgr inż. Paulina Bąk bud. A pok. 35
tel. 41 34 24 595, faks: 41 34 43 784
Budownictwo – I stopień (II – IV rok) – studia stacjonarne
Budownictwo – II stopień studia stacjonarne
Maryla Witkowska bud. A pok. 37
tel. 41 34 24 543, faks: 41 34 43 784
mgr inż. Małgorzata Kozłowska
Budownictwo – I rok studia stacjonarne
Architektura – I i II stopień studia stacjonarne
mgr Barbara Gołębiowska  bud. A pok. 38
tel. 41 34 24 817, faks: 41 34 43 784
Sprawy finansowe
mgr Dominik Smolarczyk bud. A pok. 38
tel. 41 34 24 817, faks: 41 34 43 784

dziekanat czynny dla studentów  godziny
poniedziałek 1200 – 1500
wtorek 1200 – 1500
środa nieczynny
czwartek 1200 – 1500
piątek 1200 – 1400
piątek w dniu zjazdu 1500 – 1700
sobota w dniu zjazdu 800 – 1200

godziny przyjęć Prodziekanów
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
dr inż. Agnieszka Molendowska
 
wtorek
środa
 
godz. 1130 – 1300
godz. 1000 – 1100
bud. A pok. 6, tel. 41 34 24 693, faks: 41 34 43 784
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
dr inż. Paulina Obara
 
poniedziałek, środa 1000 – 1100
bud. A pok. 6, tel. 41 34 24 693, faks: 41 34 43 784