Polish – Portugal International Conference “Architectural Conservation in Poland and Portugal”

Polish – Portugal International Conference “Architectural Conservation in Poland and Portugal”

Polish – Portugal International Conference
“Architectural Conservation in Poland and Portugal”
Kielce university of Technology, Faculty of Civil Engineering and Architecture

6-7.10.2017 KIELCE

patronat honorowy / honorary patronage

 • JM Rector of the Kielce University of Technology Prof. Dr hab. Eng. Wiesław Trąmpczyński
 • Dean of the Faculty of Construction and Architecture Prof. Dr hab. Eng. Marek Iwański 

członkowie polscy / polish party

 • Head of Architecture and Town Planning; Dr hab. inż. arch. Lucjan Kamionka,
 • dr hab. arch. Stanisława Wehle- Strzelecka,
 • prof dr hab. arch. Vadym Abyzov;
 • dr hab. Elżbieta Szot-Radziszewska,
 • dr inż. arch. Marek Barański; dr inż. arch. Małgorzata Doroz-Turek

członkowie portugalscy / portugal party

 • dr hab. arch Jorge Cruz Pinto;
 • dr hab. arch. Joӑo Sousa Morais;
 • dr arch. Joӑo Pardal Moteiro;
 • dr arch Jose Aquiar;
 • dr arch. Hugo Farias;
 • dr eng. Soheyl Sazedj

komitet organizacyjny / organizing commitee

 • Dr eng. arch. Dariusz Piotrowicz;
 • Jan Niewada- Wysocki (M.A);
 • Jagoda Juruś (M.A.)

Tematyka konferencji: Zabytki architektury i miejsca historyczne.
Topics of interest: Architectural monuments and historic sites.

 • Badania i dokumentacja zabytków,
 • renowacja, konserwacja i adaptacja zabytków architektury,
 • Techniczne I konstrukcyjne aspekty prac konserwatorskich.
 • Rewitalizacja w miastach historycznych.
 • Prezentacja i ekspozycja dziedzictwa historii w kontekście architektonicznym
 • Kształcenie i przygotowanie zawodowe architekta.

Językiem konferencji jest angielski

 • Research and documentation,
 • Restoration, conservation and adaptive reuse of historic buildings,
 • Technical and structural aspects of building restoration.
 • Revitalization of historic centers and public spaces.
 • Exposure and presentation of cultural heritage in the architectural context
 • Education and training.

The language of the Conference is English.

Rejestracja, złożenie abstraktów prezentacji Registration, Abstract submission.
Uczestnicy konferencji zainteresowani prezentacją wproszeni są o przesłanie abstraktu w języku angielskim (200- 300 słów) w formacie doc., docx. Przedstawione propozycje wystąpień będą recenzowane i włączone do programu Konferencji. Nieprzekraczalny termin przesłania abstraktu 1. 06. 2017. Autorzy zostaną poinformowani o włączeniu prezentacji do programu konferencji do 15 czerwca 2017.

Materiały konferencji zostaną opublikowane.

Conference participants are welcome to submit an abstract in English (200- 300 words) in doc., docx. format, plus a short CV. All the proposals will be reviewed and arranged into final program of the Conference. Registration deadline 1. 06. 2017. Authors will informed by e-mail on the acceptance of their abstract by the 15th of June.

Conference papers will be published.

Opłata konferencyjna. Registration fee.
Uczestnicy konferencji wnoszą opłatę konferencyjna w wysokości 200 zŁ / 50 EUR. (studenci mają zniżkę 50%). Opłata pokrywa koszt materiałów konferencyjnych, korzystanie z poczęstunku w czasie przerw.

Numer konta zostanie podany w najbliższym terminie.

Uczestnicy Konferencji mogą skorzystać z bazy hotelowej Domów Akademickich Politechniki Świętokrzyskiej. Koszt noclegu w pokoju dwu osobowym  wynosi  40 zł / 10 EUR za noc. Rezerwacja noclegów dla zainteresowanych uczestników konferencji będzie możliwa w miarę dostępnych miejsc.

Wszelkie zapytania dotyczące organizowanej konferencji prosimy kierować do organizatorów na adres mailowy: polporcon@tu.kielce.pl

Participants has to pay a conference fee of 200 PLZ / 50 EUR. (students 50% discount) (covering  conference materials, coffees, teas, meals).  Participants of the Conference will be invited to an official dinner.

At the 5th of October a scientific trip for Portugal participants will be organized to present the most important monuments of the Region. (further information will be delivered to international participants)

There is possibility to provide a modest accommodation for participants in a student hostel on a reasonable cost of 40 PLN / 10 EUR a day.  Booking for participants will be  possible on request. 

All enquiries regarding the conference should be sent to the Organizers on mail: polporcon@tu.kielce.pl

We are looking forward to seeing you in Kielce.


POLPORCON_zgłoszenie – PL
POLPORCON_application – EN